Vážení návštěvníci stránek Stavebního bytového družstva Sušice.

Stavební bytové družstvo Sušice má sídlo v Sušici. Kontaktní adresa U Kapličky 316, Sušice II, PSČ 342  01. Sušice je krásné, troufáme si říci malebné město, které je pravou "Bránou Šumavy". SBD Sušice, jak často používáme zkrácený název, bylo založeno již v lednu roku 1959! Nejsme družstvem velkým, počet bytů ve správě se pohybuje okolo 1500 bytů, ale jsme takovým správcem bytového fondu, který skýtá 100 % záruku kvalitní správy nemovitostí a správy svěřených finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme pouze správou nemovitostí, nevstupujeme do žádných rizikových operací, investic nebo jiných transakcí, jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli co nabídnout i Tobě, milý návštěvníku našich stránek. Kontaktní údaje jsou uvedeny vlevo.

S přáním mnoha hezkého Ing. Jiří Petrák .

Pokud nemáte svůj login, zaregistrujte se

Pokud nás chcete jen navštívit, zde přikládáme mapku.

 

Informace pro delegátny Stavebního bytového družstva Sušice

 

P O Z V Á N K A
na   shromáždění   delegátů   Stavebního   bytového   družstva  Sušice,
 které se koná ve středu 25. května 2016 od 16,30 hod. v Restauraci Zlatá Otava Sušice

Program:

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a komisí
 2. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2014
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Hospodaření družstva
  1. Seznámení s účetní uzávěrkou roku 2014, schválení rozdělení  hospodářského výsledku
  2. Projednání hospodářského finančního plánu roku 2015
  3. Projednání poplatku na správu
 5. Činnost družstva při vzniku nových SVJ, při změně stanov SVJ a při zajišťování správy, smlouva o správě
 6. Diskuse
 7. Usnesení a závěr

Za představenstvo :

  Ing. Jiří Petrák
  předseda představenstva

 

 Autobus z Horažďovic odjíždí v 15,45 hod. od bývalé PB stanice,  ul. Pod Vodojemem