Vážení návštěvníci stránek Stavebního bytového družstva Sušice.

Stavební bytové družstvo Sušice má sídlo v Sušici. Kontaktní adresa U Kapličky 316, Sušice II, PSČ 342  01. Sušice je krásné, troufáme si říci malebné město, které je pravou "Bránou Šumavy". SBD Sušice, jak často používáme zkrácený název, bylo založeno již v lednu roku 1959! Nejsme družstvem velkým, počet bytů ve správě se pohybuje okolo 1500 bytů, ale jsme takovým správcem bytového fondu, který skýtá 100 % záruku kvalitní správy nemovitostí a správy svěřených finančních prostředků.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme pouze správou nemovitostí, nevstupujeme do žádných rizikových operací, investic nebo jiných transakcí, jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli co nabídnout i Tobě, milý návštěvníku našich stránek. Kontaktní údaje jsou uvedeny vlevo.

S přáním mnoha hezkého Ing. Jiří Petrák .

Pokud nemáte svůj login, zaregistrujte se

Informace pro delegáty Stavebního bytového družstva Sušice

 

P O Z V Á N K A
na   shromáždění   delegátů   Stavebního   bytového   družstva  Sušice,
 které se koná ve středu 24. května 2017 od 16,30 hod. v Hotelu Na Pekárně, Sušice

Program:

 1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu a komisí
 2. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2017
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Hospodaření družstva
  1. Seznámení s účetní uzávěrkou roku 2016, schválení rozdělení  hospodářského výsledku
  2. Projednání hospodářského finančního plánu roku 2017
  3. Projednání poplatku na správu
 5. Volby do přestavenstva
 6. Volby do kontrolní komise
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

Za představenstvo :

  Ing. Jiří Petrák
  předseda představenstva

 

 Autobus z Horažďovic odjíždí v 15,45 hod. od bývalé PB stanice,  ul. Pod Vodojemem