Informační deska SBD Sušice

Shromáždění delegátů v roce 2022

P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sušice
které se koná ve středu 25. května 2022 od 16,30 hod. v restauraci Sokolovna Sušice, T.G.Masaryka 120, Sušice II

Program:

 1. Prezence, zahájení, volba ověřovatelů zápisu a komisí
 2. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2021
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Hospodaření družstva
  1. Seznámení s účetní uzávěrkou roku 2021, schválení rozdělení hospodářského výsledku
  2. Projednání hospodářského finančního plánu roku 2022
 5. Projednání jednacího a volebního řádu
 6. Volby do představenstva
 7. Volby do kontrolní komise
 8. Občerstvení (ustavující jednání představenstva a kontrolní komise)
 1. Směrnice Stavebního bytového družstva v Sušici č. 34/2013 - zásady pro odměňování v SBD Sušice
 2. Směrnice Stavebního bytového družstva v Sušici č. 10/2013 pro poskytování odměn funkcionářům družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob
 3. Smlouvy o výkonu funkce
 1. Výhled pro příští období – koncepce představenstva,
 2. Diskuse
 3. Usnesení a závěr

Za představenstvo:

Ing. Jiří Petrák
předseda představenstva

Doprava z Horažďovic odjíždí v 15,45 hod. od bývalé PB stanice, ul. Pod Vodojemem

Pozvánka na shromáždění a podkladové materiály jsou umístěny na informační desce družstva https://www.sbdsusice.cz/Inf-deska.html a také v kanceláři SBD Sušice.

 

Společné informace Hospodaření a zprávy Volby 2022
Delegáti 2022 Zpráva představenstva Jednací a volební řád
Pozvánka Zpráva kontrolní komise Kandidátka
  Výsledovka, rozvaha Směrnice 10
  Plán na rok 2022 Směrnice 34
    Výkon funkce
    Výhled pro příští období

 

Shromáždění delegátů v roce 2021

Společné informace Okruh hospodaření družstva Okruh změna stanov
Delegáti 2021 Příloha: 1  Stanovy 2013
Informace k rozhodnuti představenstva Příloha: 2  Stanovy změna
Rozhodnutí představenstva Příloha: 3  Stanovy rozdíly
Druhá informace k rozhodování v písemné formě (per rollam) Příloha: 4  Stanovy 2021

Shromáždění delegátů v roce 2021 proběhne per rollam. Rozhodné datum bude 28.6.2021. Bude hlasováno o:

 1. Zprávě představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2020
 2. Zprávě o činnosti kontrolní komise v roce 2020
 3. Zprávě o hospodaření družstva v roce 2020
 4. Hospodářsko-finančním plánu na rok 2021
 5. Změně stanov družstva

Pro delegáty budou na stránkách postupně zveřejňovány potřebné informace, podklady, výzvy k hlasování a vyjádření.

 1. Rozhodnutí představenstva. Musí být určeny podmínky pro hlasování per rollam a delegátům s dostatečm předstihem zaslány. Odesláno 30.3.2021.
 2. Průvodní dopis k rozhodnutí představenstva určujícího podmínky pro hlasování shormáždění delegátů per rollam. Odesláno dne 30.3.2021.
 3. Druhá informace k rozhodování v písemné formě (per rollam).
 4. Výzva k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Sušice „per rollam“
 5. VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM
  Příloha: 1. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2020
  Příloha: 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2020
  Příloha: 3. Zpráva o hospodaření SBD Sušice za rok 2020
  Příloha: 4. Hospodářsko-finanční plán na rok 2021
 6. Výzva k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Sušice „per rollam“ změna stanov Stavebního bytového družstva Sušice
 7. VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM o změně stanov Stavebního bytového družstva Sušice
  Podpis musí být ověřen!
 8. Notářský zápis číslo NZ 121/2021 ze dne 4.5.2021
 9. Notářský zápis číslo NZ 229/2021 ze dne 8.7.2021
 10. Oznámení ROZHODNUTÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM o změně stanov Stavebního bytového družstva Sušice
 11. Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegátů Stavebního bytového družstva Sušice