Shromáždění delegátů v roce 2024
P O Z V Á N K A
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Sušice
které se koná ve středu 29. května 2024 od 16,30 hod. v restauraci Sokolovna Sušice, T.G.Masaryka 120, Sušice II

Program:
1.      Prezence, zahájení, volba předsedajícího, ověřovatelů zápisu a komisí
2.      Zpráva představenstva o činnosti představenstva a družstva v roce 2023
3.      Zpráva kontrolní komise
4.      Hospodaření družstva
         1.    Seznámení s účetní uzávěrkou roku 2023, schválení rozdělení hospodářského výsledku
         2.    Projednání hospodářského finančního plánu roku 2024
5.      Výhled pro příští období – koncepce představenstva 
6.      Volba náhradníka do představenstva
7.      Diskuse
8.      Usnesení a závěr

Za představenstvo:

Ing. Jiří Petrák
předseda představenstva
Doprava z Horažďovic odjíždí v 15,45 hod. od bývalé PB stanice, ul. Pod Vodojemem
Pozvánka na shromáždění a podkladové materiály jsou umístěny na informační desce družstva https://www.sbdsusice.cz/informacni-deska-sbd a také v kanceláři SBD Sušice.