news

Shromáždění SVJ

Příprava pro konání shromáždění začíná pro statutární orgán, kterým je předseda SVJ nebo výbor dlouho předem. Je nutné připravit program, pozvánku, správně ji předat členům. Velkou kapitolou je průběh shromáždění a zápis. V každém z těchto kroků dochází k různým pochybením. Shromáždění je povinné svolat minimálně jedenkrát ročně Svolání zasedání shromáždění je povinností statutárního orgánu. Statutární orgán se musí řídit stanovami a pokud tam nejsou pravidla pro svolávání uvedena, pak občanským zákoníkem.

news

S-Power

Dlouhodobé řešení pro úspory a soběstačnost

news

Fotovoltaika

Na základě rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené v říjnu 2023 vám touto cestou představujeme firmu S-Power, nového partnera SČMBD v oblasti fotovoltaických elektráren.
Tak jako jsme dřív zažívali boom výměny oken a zateplování fasád, nyní SVJ a bytová družstva pořizují fotovoltaické elektrárny. Láká je až 50% úspora. Pokud i vy o solárních panelech uvažujete, potěší vás a pomůže vám nové partnerství, které jsme za SČMBD uzavřeli s firmou S-Power (více o tom v tiskové zprávě v příloze).  
Pořízení fotovoltaiky nahrává novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která platí už od 1. ledna 2023. Zatímco dříve se musely všechny byty sdružit do jednoho odběrného místa, nyní mohou vyrobenou energii využívat domácnosti, které o to mají zájem (současně mohou zůstat u svého dodavatele). Sdílení je možné v rámci jednoho vchodu domu, elektřinu můžete využívat i ve společných prostorách domu.   Právě teď je tedy ideální čas nad fotovoltaikou uvažovat. S-Power solární panely instaluje do 4 měsíců od podepsání smlouvy, takže to můžete stihnout ještě než na jaře pořádně vysvitne slunce. V případě zájmu máte možnost domluvit si nezávaznou konzultaci s odborníkem na bytové domy z S-Power.
Vyplňte krátký formulář na webu a ozve se vám do 2 dnů.   Nejdůležitější informací pro vás je, že ve smlouvě byly pro členy SČMBD domluveny speciální podmínky.
S-Power vám proto nabízí:
·         Odbornou osobní konzultaci ohledně fotovoltaiky pro bytové domy zdarma – a to včetně posouzení proveditelnosti, přípravy návrhu, orientační cenové nabídky i návratnosti investice.
·         Bezplatné zpracování požárně bezpečnostního řešení, které běžně stojí 15 000 Kč pro jednovchodový dům a 25 000 Kč pro dům o třech vchodech.    

news

Místo uklízečky raději externí firma?

Změny v legislativě upravující pracovně právní vztahy jsou natolik zásadní, že si zaslouží publikovat v našem Zpravodaji. Dotknou se skutečně široké veřejnosti. Změny lze rozdělit na dvě kategorie. První míří do oblasti administrativní. Výrazně zasahuje do smluvního vztahu především dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr. Těmi jsou dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ).

news

Hlasování manželů na shromáždění ve společenství vlastníků jednotek

Jak je to s hlasováním manželů na shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), kteří mají svůj vlastnický byt ve společném jmění manželů? 

news

Revitalizace topných systémů

Energie zdražují, hledejme úspory i při revitalizaci TRV a vyregulování topných systémů.

news

O rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Novela vyhlášky 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

news

Fotovoltaika pro bytové domy od roku 2024 ještě snadněji

Výhody fotovoltaiky si mohou užívat nejen vlastníci rodinných domů, ale i ti, kteří bydlí v bytových domech. Díky nové legislativě už totiž nemusí narážet na právní překážky.