Pro Váš dům, rsp. Vaše Společenství vlastníků jednotek nabízíme:

• zkušenosti při vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby
• správu domu v plném rozsahu potřeb domu, rsp. dle vzájemné dohody při přípravě smlouvy o správě společných částí domu
• pojištění domu za výrazně výhodnějších podmínek než je běžné (cca 3,50 Kč/m2 podlahové plochy bytu ročně), toto pojištění je přes rámcovou smlouvu SČMDB Praha a Kooperativou, pojišťovnou a. s.
• měsíční poplatek na správu 128 Kč plus DPH, v konečné podobě se jedná o 153 Kč na byt
• vedení finančních prostředků na běžném účtu družstva s výnosem 0,9 % PRIBIDU (nyní aktuálně 3,11 % p.a.), pokud se dům takto rozhodne, znamená to účet bez nákladů a podílu na hospodaření družstva
• vedení účetnictví právnické osoby 10 Kč na byt měsíčně, s DPH 12 Kč
• sledování změn v zákonných ustanoveních a informace vlastníků na webových stránkách
• transparentní hospodaření družstva a za určitých okolností i podíl na našem hospodaření
• při určení celkového měsíčního nákladu na byt je nutno ještě uvažovat s dotací do dlouhodobé přijaté zálohy společných prostor domu (je záležitostí společenství vlastníků, kolik budou dotovat na 1 m2 měsíčně.
• je nutno také počítat s případnými náklady na elektřinu společných prostor domu, vodu ve společných prostorách, výtah atd.